„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu utworzenie firmy świadczącej usługi brukarskie, poprzez zakup sprzętu i narzędzi, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Przewidywane wyniki operacji:
Utworzenie miejsca pracy,oraz dalszy rozwój.